Fundacja FIONA

Reading Time: 2 minutes
Banner Fundacji FIONA, zajmującej się działaniem na rzecz osób w spektrum autyzmu.

Fundacja FIONA została ustanowiona aktem notarialnym 9 kwietnia 2009 roku, jako pozarządowa organizacja o charakterze non-profit i 26 maja 2009 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000 330288. Do 2018 roku organizacja nosiła nazwę Fundacja na Rzecz Integracji Osób Niepełnosprawnych i Autystycznych FIONA.

Celami działalności statutowej Fundacji FIONA są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.

Dziś nasze działania skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum autyzmu (w szczególności młodzieży i dorosłych), ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum autyzmu w przestrzeni społecznej.

Fundacja FIONA jest współzałożycielem Spółdzielni Socjalnej FURIA, zatrudniającej osoby w spektrum autyzmu. Sklep internetowy Spółdzielni znajduje się pod tym adresem.

Prezentacja torby szytej dla VOLVO Karlik
Spółdzielnia Socjalna FURIA współpracuje m.in. z VOLVO Karlik (fot. spoldzielnia-furia.pl).

Filozofia Fundacji

Jak mówią sami założyciele Fundacji FIONA – Anna i Przemysław Janiak:

„Fundację założyliśmy razem, ponieważ dojrzała w nas potrzeba pomagania innym, którą od zawsze nosiliśmy w sobie, nieuświadomioną i uśpioną. Jesteśmy rodzicami chłopaka z Zespołem Aspergera i sami od wielu lat kroczyliśmy trudną drogą codziennej zmagań o zdrowie, przyszłość i miejsce w społeczeństwie dla naszego dziecka. Razem walczyliśmy o jego marzenia.

Teraz jest już aktywnym, młodym człowiekiem, otwartym na świat i ludzi, który potrafi radzić sobie z trudnościami i samodzielnie określa swoje miejsce w świecie. Dzięki naszym Przyjaciołom – młodym ludziom w spektrum autyzmu i ich rodzicom – uświadomiliśmy sobie, że wykorzystując nasze doświadczenia i zdobytą wiedzę, dzieląc się energią i wiarą w sukces, możemy pomóc innym.

Zrozumieliśmy, że dookoła nas są ludzie potrzebujący wsparcia w trudnym procesie przekraczania barier na ich drodze ku integracji. Któregoś dnia wszystko zostało wypowiedziane i wkrótce zmaterializowała się FIONA… a hasło RAZEM stało się mottem naszej pracy.”